Lipová ulica 13
Lipová ulica 13

:: Týždeň pre Zem ::

Lipáčikovia na oslavu Dňa Zeme
 
organizujú akciu spod názvom "Týždeň pre Zem",

do jednotlivých aktivít sa môžu zapojiť nielen žiaci našej školy, ale aj rodičia a priatelia školy

Aktivita:   Naše Slnko - vyrábame Slnko z rôzneho materiálu
Pre koho?
pre Lipáčikov a žiakov v ŠKD
Pomôcky: nožnice, ľubovoľný materiál, vlna, látky, zbytkový papier....  a chuť pracovať.

   Deti z ŠKD a žiaci z 3. A, B vyrábali Slnko podľa svojich predstáv a vedomostí. Po rozdelení do skupín si vybrali materiál, s ktorým pracovali – krepový, farebný papier, vrchnáčiky z plastových fliaš, odpadový materiál,... Nápadom nebolo konca kraja.
   Práce boli krásne, nápadité,.. Najkrajšie práce vytvorili:
1. roč.: Laura Kešeľáková a Martina Vaľušová
3. roč.: Tomáš Kurilla, Sedrik Uhrín, Klaudia Tomašeková a Marko Tomčík
   Všetky práce detí si môžete pozrieť v priestoroch školy a niektoré sme vybrali aj na našu stránku.





Miesto: celá škola
Aktivita:  Obleč sa do farieb Zeme
Pre koho?
pre  všetkých Lipáčikov aj učiteľov našej školy
 

Farby Zeme:
Sneh - biela    Slnko – žltá farba  Oheň – červená farba   Voda  - modrá farba   Rastliny – zelená farba   Pôda – hnedá farba
   Ráno príď oblečený do školy, hoď na seba oblečenie farieb Zeme, pozor jedna trieda = rovnaká farba, pr. červená a odtiene červenej, hnedá a odtiene oranžovo hnedé, modrá a jej odtiene, zelená a jej odtiene, žltá – a jej odtiene, biela a odtiene až do siva
   Najlepšie je mať oblečenie jednofarebné!!!

Čo ešte urobiť?

   Trieda si sama vyrobí svoju menovku s názvom podľa prevládajúcich farieb a vyvesí si ju na dvere. pr. trieda Slnka, trieda vody, trieda pôdy, trieda ohňa, trieda rastlín, trieda snehu.......
   Trieda, ktorej sa podarí všetkým obliecť do rovnakej farby bude ocenená sladkou odmenou!!!
Bonus – body za pani učiteľku triednu naviac!!!





Vyhodnotenie tried:
   I. stupeň:
1. miesto - 3.A trieda
2. miesto - 1.A trieda
3. miesto - 4.B trieda
4.m - 2.A
5.m - 1.B
6.m - 2.B
7.m - 4.A
   II. stupeň:
1. miesto - 8.B trieda
2. miesto - 7.B trieda
3. miesto - 9.B trieda
4.m - 6.B
5.m - 5.B
6.m - 5.A
7.m - 6.A
8.m - 7.A
9.m - 9.A



Aktivita:   Obrazy zo šišiek - vyrábame nielen obrazy zo šišiek, ale aj postavičky a 3D modely
Pre koho?
pre Lipáčikov a žiakov v ŠKD
Pomôcky:
fantázia, šišky, ktoré už máme a chuť pracovať

   Ako sa dá využiť v detskej tvorivosti prírodný materiál- šišky, dokazovali deti pod vedením p. vych. Kapsdorferovej, p. uč. Majchrovičovej v átriu našej školy. Vytvárali rôzne obrázky aj 3D, nalepovali šišky na výkres, vytvárali postavičky, zvieratká,...
   Najviac sa darilo našim prváčikom:
Laure Vavrekovej, Hanke Ďuriškovej, Petre Krupkovej, Tamarke Marovej, Saške Korbovej.

   Zahanbiť sa nedali ani tretiaci od p. vych. Švedovej a to:
Lukáš Koška, Michal Vitikáč a Damián Naupaver.

   Ďakujeme všetkým deťom, ktoré sa zapojili do tejto aktivity!






Aktivita:  Sadenie adoptovaných stromčekov
Pre koho?
starší žiaci ôsmeho ročníka
Pomôcky:
lopaty, stromčeky a šikovné ruky

    Zasadíme stromčeky,
ktoré boli zakúpené zo zbierky „Kvapka pre Strom života“
ale aj tie, ktoré boli adoptované a tie označíme aj menom darcu


Krátky príspevok si môžete pozrieť na stránkach TV Reduta SNV alebo TU.


Aktivita: Presaď svoj kvet  
Pre koho?
pre všetkých Lipáčikov našej školy
Pomôcky: kvetináče, zeminu  a kvety - dodá škola, šikovné ruky detí

   Každý, kto sa chce naučiť, ako presadiť izbové rastliny je vítaní.
Presadené  kvety ostanú na chodbách školy.




Aktivita:   Filmová projekcia
Pre koho?
žiakov 8. a 9. ročníka

   Žiaci 9.B triedy si mali možnosť pri príležitosti Dňa Zeme pozrieť film Home, ktorý už obletel celý svet. Počas filmu navštívili rôzne kúty sveta známe aj tie menej známe. Výlet sa im páčil.




Aktivita:  Maľovanie na asfal
Téma:
Deň Zeme, Moja Zem
Pre koho? Pre všetkých žiakov školy, ako aj skupiny z tried 1. A, 1. B
Pomôcky: kriedy - dodá škola, šikovné ruky - Lipáčikovia, krásny nápad na obrázok spojený s významným dňom – Dňom Zeme.

   Najväčšie zručnosti a pracovitosť pri práci preukázali:
Adam Lisoň, Veronika Lorecjanová, Viktória Nguyenová, Paulína Koperdáková, Alexandra Smatanová a Soňa Cvengrošová. Blahoželáme. 




 
  Jednou z aktivít v rámci Dňa Zeme bolo i kreslenie na asfalt. Počasie bolo nádherné a tak sme si spríjemnili popoludnie kreslením v átriu školy. Téma – podmorský svet, jeho živočíchy. Nápaditosť detí bola veľká – morský koník, chobotnice, žraloky, rybičky, porasty,...

Veríme, že i Vám sa naše fotografie páčili.



Aktivita:  Kvapka pre strom života
Pre koho?
pre všetkých Lipáčikov

Prečo:
aby sme si pripomenuli deň vody, doplnili pitný režim a aj vzácne minerály pre naše zdravi. druhoradý cieľ - za vyzbierané peniažky opätovne zakúpime zeleň do átria a na našu záhradu v rámci úprav okolia školy

   Pri príležitosti Svetového dňa vody, ktorý sme si pripomenuli v marci si Lipáčikovia môžu v školskej jedálni cez veľkú prestávku zakúpiť vodu:
 pohár čistej minerálnej vody za 0,20 €
pohár minerálnej vody ochutenej za 0,30 €
0,5  l fľaša minerálnej vody ochutenej 0,80 €.

    Počas jednej prestávky sa predala všetka zakúpená voda a zo zisku 61,56 € sme zaplatili náklady na vodu v objeme 26,16 € a čistý zisk (35,40 €) poslúžil na zakúpenie 13 stromčekov v objeme 35,40 €.
   Okrem financií deti získali hodnotný bonus - nakoľko si v tele doplnili chýbajúce minerálne látky.
   Zakúpené stromčeky sú už vysadené na školskej záhrade.
Ďakujeme za zazelenenie našej záhrady.                                                       Vaši Lipáčikovia
.



Aktivita: Maska pre planétu Zem
Pre koho?
všetkých Lipáčikov
Pomôcky:
si každý musí priniesť svoje – výkres, farbičky, farby, štetce, nádobu na vodu, nožnice, prípadne rôzny odpadový materiál (látky, šišky, plasty, kov, hliníkové viečka z iných výrobkov, plastové fľaše a podobne.)
  
Škola môže prispieť: plastovú uzávery, hliníkové viečka SABI, prípadne tetrapaky SABI.

Úloha: Vymyslieť a zhotoviť masku pre planétu Zem
Formát: Výkres formátu A4 alebo A3, prípadne 3D model. Berie sa do úvahy farebnosť, tvar masky, použitý materiál – maska nemusí byť len nakreslená, môže byť aj z odpadového materiálu, vlny, látok, plastových viečok, sáčkov, kelímkov....
Práca:  Samostatne alebo v tímoch (dvaja, traja žiaci)








Aktivita:   Vyrobme si Zem
Pre koho?
Pre všetky triedy – stačí jedna Zem za celú triedu
Úloha?     Zhotoviť na nafúknutej lopte model Zeme s domčekmi a kvetmi z rôzneho materiálu, prípadne plagát s obrazom planéty Zem.

   Vyhodnotenie prác žiakov:
1. miesto - 8. B
2. miesto - 7. B
3. miesto - 9. B
   Srdečne blahoželáme, nakoľko naša Zem je stále krásna a dúfame, že taká krásna bude aj naďalej.







Aktivita:   Eko-vláčik- separáčik
Pre koho:
Pre žiakov I. stupňa
Pomôcky: Lipáčikovia musia poznať pieseň o vláčiku!!!
Zameranie aktivity:
žiaci sa zábavnou formou oboznámia s rôznym odpadom
a naučia sa správne triediť jednotlivé druhy odpadu, a tak pomôžu našej Zemi.



Aktivita:   Adoptuj si svoj strom
Pre koho? Pre žiakov celej školy, triedy, rodiny,  jednotlivcov a rodičov
Čo: U p. uč. Spustovej  je možné si adoptovať svoj strom za symbolické ceny. Adopciu môže vykonať trieda alebo jednotlivec, rodina, žiak, rodič. Za stromček sa vopred zaplatí, pani učiteľka si adoptívneho rodiča zapíše a do dvoch týždňov adoptívny rodič obdrží adopčnú listinu. Adoptovaný stromček bude následne na pozemku školy označený menovkou. Vyhotovíme aj 3D zmenšený model, kde bude Váš stromček označený.

Ceny adoptovaných stromčekov:
Javor – 6 € 
Tuja západná – 5 € 
Buxus – 4 € 
Cyprušteky – 3 € 

V cene stromčekov je zahrnutý aj substrát, ktorý zakúpime pre zdravý rast stromčekov.
Neváhaj a rýchlo si  adoptuj svoj stromček, nakoľko počet stromčekov a kríkov je obmedzený!!!

    Adopcia stromčeka, ktorú sme na našej škole zorganizovali po prvý krát mala veľký úspech. Celkovo sme získali pre naše stromčeky 23 adoptívnych rodičov, z toho je 8 triednych  kolektívov našej školy. Darcovia prispeli na zakúpenie stromčekov celkovou sumou 94 €.
   Adoptované stromčeky sme následne aj vysadili a teraz prebieha označovanie stromčekov a následne budú adoptívnym rodičom vydané adopčné listiny.


Výstava výtvarných prác - témaDeň Zeme






Úprava okolia školy
   Prebieha priebežne. Postupne upravujeme átria a areál školského dvora. Zapájajú sa tentoraz hlavne žiaci II. stupňa, nakoľko práce si vyžadujú viac sily, neskôr zapojíme aj deti I. stupňa.
   Všetkým žiakom, ktorí pridali ruku k dielu patrí veľká vďaka, lebo aj vďaka nim vyzerá areál školy oveľa lepšie!!!!


Úprava  skalky v átriu





Úprava trávnatých plôch na školskom dvore




Polievanie trávnika




Sadenie krušpánov (buxusov) - adoptovaných stromov





Sadenie tují - adoptovaných stromov





Sadenie javorov a cypruštekov - adoptovaných stromov






Búracie práce v átriu II.




Zber druhotných surovín aktívny na našej škole celý rok:

Zber papiera

 2 x ročne - október a máj

Už teraz si pripravte starý papier aj od susedov, babičiek!!!

Zber elektrospotrebičov

  DO NÁDOBY - kontajnera - PATRÍ:
   Všetky použité drobné elektrozariadenia, kde zdrojom energie sú batérie,akumulátory alebo sú napájané elektrinou zo siete a svojím rozmerom sa vojdú do zbernej nádoby.
   Spotrebná elektronika: rádiá, rádiobudíky, DVD prehrávače, MP3 prehrávače, walkmany, hifi veže, discmany, videokamery, fotoaparáty, elektronické opatrovateľky, domáce meteostanice…
   IT elektronika: súčasti počítačov (klávesnice, myši, zdroje…), PDA, GPS, kalkulačky, telefóny, mobily, záznamníky…
   Domáce spotrebiče: rýchlovarné kanvice, žehličky, fény, holiace strojčeky, hriankovače, váhy, mlynčeky…
  
Elektronické hračky: autíčka na diaľkové ovládanie, herné konzoly, digitálne hry…

   ČO DO NÁDOBY NEPATRÍ:
Batérie a akumulátory, úsporné žiarovky a žiarivky, televízory a počítačové monitory, elektrozariadenia väčších rozmerov, ako je zberná nádoba

  Viac o zbere  a projekte sa dozviete v priestoroch školy alebo si o projekte prečítajte na našej stránke v položke projekty Recyklohry, alebo na www.recyklohry.sk.

   Pokazené elektrospotrebiče môžu do priestorov školy priniesť aj obyvatelia sídliska a blízkeho okolia školy.

Zber hliníkových viečok SABI a Tetrapakov SABI

Zber viečok a tertapakov z výrobkov SABI pokračuje!!!
Aj keď sme už tento školský rok nahlásili množstvo vyzbieraných viečok  a tetrapakov, aj tak zbierajte viečka SABI naďalej, lebo o rok sa do súťaže opäť prihlásime!!!

   Tento rok sa už po 9 krát zapájame do 7 mesačnej akcie a zbierame nielen hliníkové viečka jogurtov SABI, ale aj viečka zo Sabináčikov a taktiež po druhý krát aj do zberu tetrapakov z mlieka SABI. Tetrapaky (a nielen tie)  musia byť umyté, krabice rozstrihnuté, vysušené a až tak ich môžu deti priebežne nosiť do školy.
    Firma Sabinovské mliekárne od nás tieto viečka a tetrapaky následne odkupuje a získané peniažky stále putujú na ceny do súťaží, prípadne na vybavenie odborných učební alebo na vybavenie ŠKD.
    Okrem iného zber viečok má za prvoradú úlohy zvýšiť jedenie jogurtov, čo má prispieť k ozdraveniu jedálneho lístka našich ratolestí.
    Tak s chuťou do jedenia mliečnych výrobkov a následne do zberu viečok a tertapakov!



Zber vybitých batérií

boli distribuované letáčiky všetkým žiakom našej školy na zber drobných batérií. V každej triede si majú žiaci zaviesť malú krabičku na zber batérií a raz do mesiaca baterky z tejto krabičke odovzdajú p. uč. Alene Sanetríkovej, ktorá množstvo odváži a zapíše do tabuľky. Tak hor sa do zberu.
 Oslovte aj susedov a pošlite túto informáciu ďalej, aby sme ochránili životné prostredie, nakoľko baterky nepatria do kontajnerov!!!!

     Počítadlo prístupov: 098729 © Created 2005-2007 by K_Corp s.r.o.