Lipová ulica 13
Lipová ulica 13


:: Školská knižnica ::

- obsahuje knižný fond prevažne krásnej literatúry v počte 2 574 výtlačkov
- ročný prírastok je cca 100 knižných jednotiek
- registrovaných je 548 užívatežov
- v priemere býva okolo 1 700 výpožičiek ročne

Návštevnos:
- žiaci 1. – 9. roč. podža záujmu
- celé kolektívy 2. – 9. roč. – mimočítanková literatúra
- kolektívy ŠKD – pravidelne najmenej 2  - krát do mesiaca

Vyberáme z aktivít:
- úzka spolupráca s detským oddelením Spišskej knižnice
- pravidelné mesačné návštevy 3. a 4. roč.
- účas na besedách o spisovatežoch

Naším ciežom je uvies deti do krás literatúry a primä ich k pravidelnému čítaniu s porozumením a láskou ku knihám.

Výpožičná doba:
- každú stredu od 13,00 - 14,00 hod.

     Počítadlo prístupov: 098729 © Created 2005-2007 by K_Corp s.r.o.